Онодло

Важна река, извираща в гората Ветроклин, в западните склонове на Мъгливите планини. Тече южно през земите на рохиримите (които я наричат Ентомил) докато не срещне своя приток — река Снегоструй, в полите на Белите планини. Там, тя се обръща на запад и се влива във Великата река Андуин. При вливането си, Онодло образува делта, наречена устията на Ентомил.