Общата реч

Общият език, използван в северните и западни земи на Средната земя. Произлиза от нуменорския език, но с доста повече добавки и изменения от другите езици. Става лингва франка.