Опасния остров

На десет мили северно от моста на река Брендивин, на границите на източната околия на Графството, реката Брендивин се разделяла на две. Двата потока течели така в продължение на близо две мили, образувайки тясна ивица земя преди да се слеят пак.

Названието на английски е съставено от елементите girdle („опасвам”) и наставката –ey, която означава „остров”.