Оргаладад

„Ден на двете дървета” — четвъртият ден от синдаринската седмица, равняващ се на днешния четвъртък.