Орнендил

Първият син и наследник на крал Елдакар от Гондор. По време на Кръвната вражда, крал Елдакар бил изгонен в изгнание, а Орнендил бил пленен и убит от узурпатора Кастамир.