Орростар

Източните земи на Нуменор, които били заобиколени от вода навсякъде, освен на запад. Верига от хълмове се простирала по северния бряг, зад които се намирали едни от най-важните земеделски земи в Нуменор.