Отсамни земи

Название на Средната земя — земите на смъртните, като контраст от Неувяхващите земи.