Панси Торбинс

Пра-леля на Билбо Торбинс и сестра на неговия дядо Мънго. Тя се омъжила за Фастолф Болгер.