Пелори

Планините на Аман, издигнати от валарите срещу злините на Мелкор. Най-високият връх на Пелорите бил Таникветил, където се намирали чертозите на Манве и Варда.