Плета

Високата ограда, простираща се от север на юг, на източната граница на Фуков край, построена от Фуковци, за да се защитят от опасностите в Старата гора.