Плитчини

Двете големи западни извивки на река Андуин край полето на Келебрант и Волд.