Плъхове

Вредни гризачи, които били широко разпространени и в Средната земя.