Подхълмов

Често срещано фамилно име сред хобитите в Брее, които живеели в село Конярище в източната част на хълма Брее.