Подхълмово

Районът в Хобитово, който се намирал под Хълма. Най-известният му смял Торбодън се намирал в самия хълм.