Поло Торбинс

Второ дете и единствен син на Понто Торбинс и Мимоза Бънс. Самият Поло имал син и дъщеря, които дали началото на многобройната фамилия Торбинс. Повечето от тях били потомци на Поско Торбинс, а дъщеря му Приска се омъжила в семейство Болгер.