Приска Торбинс

Дъщеря на Поло Торбинс. Приска била потомка на Балбо Торбинс през три поколения и далечна братовчедка на Билбо и Фродо. Тя се омъжила за Уилибалд Болгер и двамата имали три деца: Уилимар, Херибалд и Нора.