Последната битка

Дагор Дагорат — великото сражение, в което войските на братята Манве и Мелкор ще се изправят една срещу друга и което ще сложи край на света.