Дагор Дагорат

Предсказаната последна битка между силите на светлината и мрака, наречена Последната битка. В нея Моргот ще се завърне и ще изтърпи своето най-последно поражение.