Пределите на света

Стените, които ограждали Арда и бележели границите й преди светът да бъде огънат при падението на Нуменор.