Пробуждането на хората

Оживяването на първите хора в далечните източни земи на Хилдориен в началото на Първата епоха.