Пусти земи

Дивите, опасни области в Средната земя. Границите им не са точно определени, но се простирали предимно в Рованион.