Равноскал

Каменен речен остров по горното течение на река Андуин, намиращ се на север от Стария брод.

Названието „Carrock” има келтски произход и означава „скала”.