Стария брод

Мястото, където древния горски път пресичал река Андуин, на 65 км от Равноскал. В миналото реката се пресичала по каменен мост, но в края на Третата епоха той вече не съществувал.