Равношир

Наричан още Твърдокор. Един от най-старите енти, бродещи под клоните на Ветроклин наред с Кристалан и Ветроклин.