Рингаре

Последният месец в календарите на хората от Средната земя, подобен на съвременния месец декември (въпреки че започвал на днешния 21-и ноември и свършвал на 20-и декември).