Хора от Средната земя

Общо наименование за всички хора с изключение на нуменорците.