Родствения спор

Гражданската война, която избухнала в Гондор в средата на Третата епоха. Елдакар — законният наследник на крал Валакар, бил отгледан в чужда страна и затова правото му на власт било оспорено от Кастамир. Кастамир успял да узурпира престола, но властвал само десет години преди Елдакар да си възвърне трона.