Ромена

Важен пристанищен град на източния бряг на Нуменор. В границите му се намирали Кралските земи — Арандор.