Рохански конници

Често срещано название на рохиримите от севера, които живеели в Рохан след основаването на кралството от Еорл Млади.