Рун (море)

Вътрешното море в земите Рун, в което се вливала река Келдуин. Североизточните му брегове били залесени, а на югозапад се намирал планински район. Казано е, че тайнствената област Дорвинион се намирала на северозападните му брегове.