Рун (страна)

Малко познати земи в далечния изток на Средната земя, отвъд голямото море Рун, от където дошли множество нападения над Гондор и съюзниците им през Третата епоха. Дори Гандалф не ходил там и въпреки че Арагорн пътешествал в тези земи, ние не знаем нищо за делата му там.

За древната им география можем да получим сведения от „Силмарилион” — отвъд морето Рун се намирало друго вътрешно море, Хелкар, след което се намирали планините Орокарни. Някъде в далечния изток се намирали и Куивиенен и Хилдориен, където се пробудили първите елфи и хора; всички чеда на Илуватар могат да проследят произхода си в източните райони на Средната земя.

Рун не била пуста страна; там живеели източните народи, хората на мрака, които били готови да следват и двамата черни властелини и да се сражават на тяхна страна. В тези земи живеели и изгубените елфи, аварите и уманиярите, както и четири от седемте народа на джуджетата.

През Третата епоха Рун била посетена от трима вълшебнициСаруман, Алатар и Паландо — и въпреки че Саруман се завърнал на запад, двамата сини вълшебници останали там. Саурон също пътешествал в източните земи, криейки се от Белия съвет през вековете, които на запад били наричани Бдителния мир.