Хора на мрака

Хора от източните части на Средната земя, които попаднали под властта на Моргот през Първата епоха. Сред техните потомци били източните народи и тези от страната Дун.