Вълшебници

Име за вид маяри, наричани по-точно Истари. Те дошли в Средната земя след първото хилядолетие на Третата епоха, за да помогнат на Свободните народи срещу завръщането и въздигането на Саурон.