Авари

„Нежелаещите” — тези елфи, които не пожелали да последват призива на валарите да живеят във Валинор и останали в дивите земи на Средната земя. Казано е, че някои от аварите били подмамени в древни дни от Мелкор и от тях произлиза расата на орките.