Орокарни

Вече изчезнала планинска верига далеч на изток в Средната земя, в близост до Куивиенен. Там се събудили първите елфи.