Сарнов брод

Каменистият брод на река Барандуин на южната граница на Графството.

Названието е частичен превод на елфическото Сарн Атрад „каменен брод” – широко разпространена практика при образуването на имена на местности. На втората карта на Графството името е изписано грешно като „Сарпов брод”.