Сводокаменния мост

Название на моста на река Брендивин по времето на кралство Артедаин.