Сивия странник

Често срещан превод на Митрандир — названието, с което елфите наричали Гандалф.