Сир Нинглор

Елфическото име на потока, наричан от хората „Перуникова река”.