Тар-Анарион

Синът на Тар-Анкалиме — първата управляваща кралица на Нуменор, която властвала над век. Двете му най-големи деца били момичета, ала и двамата отказали скиптъра и затова той бил наследен от най-големия му син — Тар-Сурион.