Твърдоноги

Най-малкият и най-често срещан род хобити от първоначалните три вида, които навлезли в Ериадор един век преди дъждокрийците и запасливците.