Техтар

Поредица от символи и знаци, използвани за писане с тенгвар, която представлява различни диакритични знаци (точки, ударения и др.). Техтар-знаците се използвали за обозначаване на гласни звуци.