Тенгвар

Руните, създадени от Феанор с цел да пресъздадат звученето на езика куеня, но по-късно широко възприети за писане на множеството езици в Средната земя.

Пример за надпис на тенгвар

Tengwar title page 2nd ed.jpg

Бележки

Прочетете повече за тенгвар