Тинтале

Първото име на Варда, означаващо „носителка на светлина”, произлизащо от древните времена, в които тя сътворявала първите бледи звезди. Когато години по-късно Варда използвала росата на Телперион, за да разпали по-ярките звезди, това нейно име отпаднало от употреба. След време тя била наречена Елентари — Звездната кралица.