Телперион

По-старото от Двете дървета на Валинор, наричано Бялото дърво, което разпръсквало сребърна светлина над кралството на валарите. Листата му били тъмнозелени със сребърен отблясък отдолу, а клоните му били накичени с цветя, които сипели дъжд от сребърна роса.

Телперион устоял през годините на дърветата, но краят му дошъл по време на помръкването на Валинор. Въпреки че старото дърво не оцеляло, то не било последното от Белите дървета. Явана била сътворила негов образ в Тирион, наречен Галатилион, от който произлезли Белите дървета в Нуменор, а по-късно и в Минас Тирит. По-важното било, че един от цветовете на Телперион оцелял помръкването и бил издигнат във висините от валарите — този цвят била светлината, която наричаме луна.