Тирион

Градът на елфите в Аман, построен върху хълма Туна. Първоначално в него живели ванияри и нолдори, но по-късно ваниярите се преместили под палатите на Манве на Таникветил.