Тичащата река

Наричана Келдуин, тя била огромна река, която оформила източната граница на Рованион. Тичащата река извира от Еребор — Самотната планина, и тече на юг стотици мили докато не се влее в морето Рун.

Забележка

  1. Името се среща и като „Течащата река”, но това може да е просто недоглеждане от страна на редактора.