Тйелер

Шестте степени, използвани в писмеността тенгвар. Първата степен — тйеле, означавала основния звук за „t” — тенгвата, позната като тинко — а следващата — тйеле, обозначавала различни промени на този основен звук. В този случай, следващите три степени означавали звуците „d”, “th” и „dh”.