Туилере

Един от няколко празника, които заемали място в календарите на Гондор, туилере се падал между месеците сулиме и виресе, отбелязвайки началото на пролетта. Според съвременния календар, туилере би отговарял на 23-и март.