Уинен

Маяр, съпруга на Осе, наречена владетелката на моретата. Казано е, че косата й се разпростира във всеки от световните океани.